UPDATE: Wij hebben telefonisch contact gehad met ILenT en de KNVvL en het artikel hierop aangepast. Het komt erop neer dat je niet verzekerd ben wanneer je FPV vliegt en een ongeluk veroorzaakt, tenzij je verzekering dit expliciet meld. Ook niet wanneer je verzekerd bent bij de KNVvL. Wel ben je verzekerd tijdens de NK wedstrijden. Voor deze NK FPV wedstrijden is een ontheffing verleend. ILenT melde ons dat deze waarschijnlijk voor alleen dit jaar verstrekt zal worden door ILenT aan de KNVvL.

Nu de eerste wedstrijd van het NK is gestreden, bereikt ons het nieuws dat vliegclubs, aangesloten bij de KNVvL, geadviseerd worden na te denken over het toestaan van outdoor FPV op hun velden. Dit omdat de verzekering FPV waarschijnlijk niet zal dekken i.v.m. de wet. Diverse Modelvliegclubs hebben hierdoor vandaag doen besluiten dan FPV niet meer toegestaan is op hun modelvliegveld. De reden is dat het volgende punt uit de model vliegregeling zou aangeven dat FPV niet toegestaan is:

DE BESTUURDER HOUDT TIJDENS DE GEHELE VLUCHT GOED ZICHT OP HET MODELLUCHTVAARTUIG;

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2015-11-07

Op de Engelse versie van de regels voor modelvliegen op de site van IL&T staat dit nu aangegeven inclusief de afkorting FPV:

“THE PILOT SHALL DURING THE WHOLE FLIGHT HOLD BRIGHT VISUAL SIGHT ON THE MODEL AIRCRAFT (SO FIRST PERSON VIEW – FPV – IS NOT ALLOWED)”

Bron: https://www.ilent.nl/english/aviation/rpas__remotely_piloted_aircraft_systems_drones/

Maart 2016; FPV gedoogd met spotter

Nog geen jaar geleden melde een van de clubs aangesloten bij de KNVvL nog dat FPV gedoogd werd wanneer er een spotter aanwezig is in een mail aan haar leden; 

Het is het belangrijk om twee zaken te scheiden. In de eerste plaats is er de Nederlandse Wet die eisen stelt (Regeling Modelvliegen). Daarnaast is er de KNVvL die invulling geeft aan het gestelde in de wet in het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen (BVM). De Nederlandse Wet zegt het volgende: “de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het modelluchtvaartuig”. Men kan dus beredeneren dat FPV vliegen dan helemaal niet mogelijk is.

Het BVM stelt echter de volgende voorwaarden voor FPV (hoofdstuk 7a):

• Het FPV vliegen dient te gebeuren conform het gestelde in de “Regeling Modelvliegen”, de relevante onderwerpen van het BVM en specifieke lokale voorschriften. Dat betekent onder andere dat moet worden voldaan aan voorwaarden betreffende het hebben van zicht op het luchtvaartuig (het model mag dus niet buiten zicht afstand worden gevlogen), de vliegomgeving en de maximale hoogte waarop wordt gevlogen.

• Het model dient, in geval van het wegvallen van de video informatie, te kunnen worden bestuurd als een normaal model.

• Zie ook Hoofdstuk 8. Voorts vermeldt het BVM in hoofdstuk 8: “Tijdens bepaalde takken van modelvliegen, waaronder (autonoom) FPV of met snelle turbine-aangedreven modellen, is het ten zeerste aan te bevelen gebruik te maken van een waarnemer die het model volgt en de bestuurder adviseert over mogelijke conflicten met andere luchtruimgebruikers of zaken/personen op de grond.”

Concreet betekent dat dus dat er met FPV gevlogen kan worden zolang er maar zicht is op het model. Als de bestuurder dat zelf niet heeft (omdat hij een FPV-bril op heeft of naar een monitor kijkt) moet er ten allen tijden een waarnemer die taak op zich nemen.

De overheid is bekend met deze uitleg van de KNVvL en laat dat zo bestaan.

Dit is nu dus teruggedraaid.

Regelgeving toereikend

Afgezien van dit onduidelijk punt over FPV is de regelgeving verder toereikend genoeg om onze sport veilig te kunnen beoefenen; Namelijk afspraken over maximale hoogte, afstand, verboden gebieden en afspraken over bewoonde gebieden en mensen menigte. Daarnaast is FPV geen sport die je even snel kan leren. Het merendeel van de beoefenaars zijn ruimschoots op de hoogte en technisch onderlegd om met gezond verstand om te gaan met deze mooie hobby. Eventueel verder reguleren / verbieden van FPV  heeft naar ons inziens geen extra toegevoegde waarde op veiligheid op basis van de reeds bestaande wetgeving.

Particuliere FPV vliegers waarschijnlijk onverzekerd

Dit is een zeer slechte ontwikkeling, beginnende piloten zijn nu niet meer welkom bij een aantal bij de KNVvL aangesloten vliegclubs die FPV niet meer toestaan. Het is namelijk zo dat deze waarschijnlijk niet meer gedekt worden door de verzekering wanneer er een ongeluk gebeurt tijdens het vliegen via een FPV bril het is immers verboden door de wet. Tenzij de verzekering dit expliciet opneemt in hun polis.

De media razzia tegen FPV en Drones

Sinds de eerste drones aan particulieren worden verkocht hebben deze een slechte naam. Dit komt vooral omdat destijds het woord drones vooral gebruikt werd voor militaire doeleinden als spionage of wapen. Daarnaast zijn er voorvallen geweest waarbij particulieren in de fout gingen binnen bijvoorbeeld de CTR van Schiphol, vaak door onwetendheid door onvoldoende voorlichting of door personen die willens en wetens de wet overtreden. Dit zijn vrijwel altijd de grotere video drones, zo goed als nooit de race drones waarmee wij vliegen. De media snoepen van dit nieuws en de berichtgeving over dergelijke voorvallen worden dan ook breed uitgemeten. Of een FPV race drone van 500 gram een wezenlijk gevaar vormt voor de luchtvaart of  publiek is nog niet bewezen en er zijn nooit noemenswaardige ongelukken gebeurt die deze razzia rechtvaardigen.

Actie!

Wij hopen dat de KNVvL alles op alles zal zetten om onze mooie sport juridisch te ondersteunen door het beleid bij de overheid te informeren hoe FPV veilig kan gebeuren en opgenomen kan worden in de Modelvliegregeling. FPV heeft nog nooit tot problemen of ongelukken geleid en zorgt ervoor dat de jeugd weer naar buiten gaat en in techniek geïnteresseerd raakt. Wij hebben  volste vertrouwen dat de rechter dit zal toestaan en de model vliegregeling zal bijwerken naar de maatstaven van deze tijd!

Conclusie

Het is in Nederland niet toegestaan FPV te vliegen en je bent dus, tenzij je verzekering dit expliciet vermeld, niet verzekerd bij een ongeluk tijdens het FPV vliegen. Dit is geen leuk “nieuws” maar toch voelen wij ons verantwoordelijk dat dit duidelijk aan de FPV’ers in Nederland gemeld wordt.

Hoe kunnen we hier wat aan doen? We zullen hiervoor met een plan moeten komen voor een wijziging in de wet bij de beleidvoerder, waarin duidelijk gemaakt wordt dat FPV veilig beoefend kan worden wanneer je je houdt aan bepaalde afspraken.

Wij laten ons niet kisten!

Wij blijven onze hobby gewoon uitoefenen onder het mom van gezond verstand. Wanneer je niet op drukke plekken en in de buurt van vliegvelden gaat vliegen kun je het risico zelf inschatten, uiteraard met het risico als er toch iets gebeurt je niet verzekerd bent.

Check ook onze regelgeving pagina voor tips hoe veilig te vliegen!

27 REACTIES

 1. De Regeling modelvliegen is niet van toepassing op drones, daarvoor is de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (lex specialis gaat voor lex generalis), dit is ook de regeling die bijvoorbeeld de vlieghoogte regelt. Deze is voor drones lager, dan voor overige modelvliegtuigen, 50 meter vs 120 meter.

  In de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen staat duidelijk in artikel 13 lid 1 (http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036568&paragraaf=5&artikel=13&z=2016-07-01&g=2016-07-01): “Het is verboden een VFR-vlucht uit te voeren met een RPA buiten zichtafstand van de bestuurder of een waarnemer.”

  Let hierbij vooral op de woorden “of een waarnemer”.

   • Dat zou in mijn ogen heel gek zijn, aangezien dit artikel de maximal vlieghoogte voor drones regelt (vergelijk artilkel 2 lid h, i en j van http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2015-11-07 eens met artikel 10a lid 1 van http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036568&paragraaf=4&artikel=10a&z=2016-07-01&g=2016-07-01)

    In Artikel 1 staat ook dat dit geld voor alle modelluchtvaartuigen die niet UITSLUITEND voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport. Aangezien drones ook commercieel worden gebruikt, zijn het RPAS en vallen ze daarmee onder deze regelgeving. De IL&T noemt Drones ook RPAS (het gebruik van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel Drones genoemd).

    Daarnaast schrijft de IL&T op haar site “Op dit moment wordt nog niet overgegaan tot een algemeen verbod vanuit veiligheidsoverwegingen voor de besturing van een modelluchtvaartuig met een camera aan boord. De algemene regels voor modelluchtvaartuigen worden vooralsnog voldoende geacht, waarbij in het bijzonder wordt gewezen op het met de regeling voor alle vormen van recreatief gebruik van modelluchtvaartuigen vastgestelde verbod om te vliegen met modelluchtvaartuigen boven mensenmenigten, bebouwing, openbare wegen (autosnelwegen, autowegen en ontsluitingswegen) en spoorlijnen.

    […]

    Dit betekent dat, ook bij afwezigheid van een algemeen verbod op het recreatieve gebruik van modelluchtvaartuigen, van het gebruik van een modelluchtvaartuig dan wel van het gebruik van een camera moet worden afgezien, indien daardoor personen of zaken in gevaar kunnen worden gebracht.”

    Vanuit het vertrouwensbeginsel (Het vertrouwensbeginsel is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. (zie http://www.maastrichtadvocaten.nl/artikel/opgewekt-vertrouwen-door-bestuursorgaan)) mag de informatie die IL&T zelf op haar site heeft staan, als waar worden aangenomen, indien men toch een boete uitdeelt, is deze vernietigbaar. Dit is dus ook toe te passen op de eerder gedane toezegging door IL&T aan de KNVvL.

    Ik verwacht dus dat dit een storm in een glas water is.

 2. Ben dan ook benieuwd of de verzekering van de KnVVL FPV vliegen ook direct niet meer dekt. In dat geval ben ik vanaf komende verlenging ook geen lid meer…

 3. Waar/wie is de bron van die nieuwtje? Ik heb nooit op die Engelse versie van de de regelgeving gekeken dus weet niet hoe oud dat is. Uit dit artikel kan ik niet direct opmaken dat dit daadwerkelijk om een verandering in de regelgeving/maatregelen betreft.

  Wanneer hebben de IL&T en KNvVL hier daadwerkelijk iets over naar buiten gebracht? En wat houdt dit nu in voor het NK?

  • Bron is een bij de KNVvL aangesloten club, wij hebben de KNVvL zelf ook gevraagd of deze informatie klopt maar nog geen reactie ontvangen. Het NK gaat gewoon door hiervoor zijn gek genoeg wel vrijstellingen voor gegeven door het IL&T.

 4. Ik ben verzekert door de DMFV die wereldweit wel FPV verzekert met spotter.
  KNVvl is niet sterk genoeg voor de modelvlieger hier.

 5. Een fpv voertuig bestuur je heel anders dan een standaard modelbouw vliegtuigje. Hiervoor zou dus ook een andere wetgeving voor moeten komen en past al helemaal niet onder de verouderde modelbouw wetgeving. Ze zijn nu appels met peren aan het vergelijken. Voor een scootmobiel gelden ook andere regels dan voor een auto. Je kunt moeilijk auto’s stapvoets laten rijden omdat ze toevallig ook 4 wielen hebben.

 6. Is er weer wat te doen ,of gaat er weer wat veranderen weten we in Nederland
  Er weer regels voor te verzinnen ,en is er een instantie of overheid die altijd weer wat
  Te zeiken hebben
  Waar hebben we het over we vliegen met een dronetje 100 meter ver 15 meter hoog

 7. schandalig.. typisch gevalletje dronetje pesten dit..
  zelfs op de daar toegewezen velden!!!
  zouden ze met dat kut voetbal moeten doen

 8. UPDATE: Wij hebben telefonisch contact gehad met ILenT en de KNVvL en het artikel hierop aangepast. Het komt erop neer dat je niet verzekerd ben wanneer je FPV vliegt en een ongeluk veroorzaakt, tenzij je verzekering dit expliciet meld. Ook niet wanneer je verzekerd bent bij de KNVvL. Wel ben je verzekerd tijdens de NK wedstrijden. Voor deze NK FPV wedstrijden is een ontheffing verleend. ILenT melde ons dat deze waarschijnlijk voor alleen dit jaar verstrekt zal worden door ILenT aan de KNVvL.

  • Was me net een paar dagen aan het verdiepen in het bouwen van mijn eerste fpv drone. Helaas heeft dit artikel er een punt achter gezet. Toch bedankt voor de info!

 9. Dit gebeurt al snel met nieuwe technologie die populair wordt. Men ziet al snel al snel alleen de gevaren en risico’s. Feit is, en zal altijd blijven dat deze hobby zich sneller ontwikkeld dan de wet- en regelgeving, daarom lopen ze dus altijd achter de feiten aan.
  Zolang we met z’n allen geen domme dingen doen en met ons gezond verstand blijven vliegen, zullen we er uiteindelijk wel uitkomen.
  Keep in ripping people, keep on ripping!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here