Vandaag kregen we te horen dat de inschrijvingen voor het NK drone racen dat gehouden wordt door de KNVvL geopend zijn. Tot onze schrik lezen wij ook op hun site dat FPV verboden is en dat de KNVvL hiervoor een uitzondering heeft gekregen van het Inspectie Leefomgeving en Transport/Luchtvaart.

De Inspectie Leefomgeving en Transport/Luchtvaart heeft toegezegd onder strikte voorwaarden ontheffing te willen verlenen aan de KNVvL voor artikel 2b van de Regeling Modelvliegen voor het houden van deze FPV wedstrijden. Het bewuste artikel 2b vereist dat de bestuurder het door hem/haar bestuurde modelluchtvaartuig tijdens de gehele vlucht goed moet kunnen zien.

Deze bepaling verbiedt normaliter het outdoor FPV vliegen in het Nederlandse luchtruim.

Terwijl de KNVvL vorig jaar in maart nog melde dat FPV, wanneer er een spotter bij is, geen probleem is, ook Inspectie Leefomgeving en Transport/Luchtvaart was hiervan op de hoogte en liet dat zo bestaan, wij quoten uit een nieuwsbrief van een van de clubs van de KNVvL uit maart 2016:

Het is het belangrijk om twee zaken te scheiden. In de eerste plaats is er de Nederlandse Wet die eisen stelt (Regeling Modelvliegen). Daarnaast is er de KNVvL die invulling geeft aan het gestelde in de wet in het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen (BVM). De Nederlandse Wet zegt het volgende: “de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het modelluchtvaartuig”. Men kan dus beredeneren dat FPV vliegen dan helemaal niet mogelijk is.

Het BVM stelt echter de volgende voorwaarden voor FPV (hoofdstuk 7a):

• Het FPV vliegen dient te gebeuren conform het gestelde in de “Regeling Modelvliegen”, de relevante onderwerpen van het BVM en specifieke lokale voorschriften. Dat betekent onder andere dat moet worden voldaan aan voorwaarden betreffende het hebben van zicht op het luchtvaartuig (het model mag dus niet buiten zicht afstand worden gevlogen), de vliegomgeving en de maximale hoogte waarop wordt gevlogen.

• Het model dient, in geval van het wegvallen van de video informatie, te kunnen worden bestuurd als een normaal model.

• Zie ook Hoofdstuk 8. Voorts vermeldt het BVM in hoofdstuk 8: “Tijdens bepaalde takken van modelvliegen, waaronder (autonoom) FPV of met snelle turbine-aangedreven modellen, is het ten zeerste aan te bevelen gebruik te maken van een waarnemer die het model volgt en de bestuurder adviseert over mogelijke conflicten met andere luchtruimgebruikers of zaken/personen op de grond.”

Concreet betekent dat dus dat er met FPV gevlogen kan worden zolang er maar zicht is op het model. Als de bestuurder dat zelf niet heeft (omdat hij een FPV-bril op heeft of naar een monitor kijkt) moet er ten allen tijden een waarnemer die taak op zich nemen.

De overheid is bekend met deze uitleg van de KNVvL en laat dat zo bestaan.

Hoogdrempelig

De KNVvL eist dat piloten die mee willen doen met hun NK, een drone brevet van de KNVvL moeten hebben, en dat men lid moet zijn van de KNVvL a 75 euro per jaar, dit is exclusief het clublidmaatschap dat je nodig hebt om je drone brevet te kunnen halen. Wanneer dit nu zou betekenen dat een drone racers dan ook buiten velden van de KNVvL verzekerd kunnen vliegen en de KNVvL zichtbaar opkomt voor onze sport dan zou dit nog te overzien zijn maar het tegendeel lijkt waar, de KNVvL roept nu zelfs dat onze sport verboden is!

Zieltjes winnen?

Het is bekend dat de meeste drone racers niet bij de KNVvL aangesloten zijn, dit heeft meerdere redenen zoals de creatieve aard van drone racers die niet graag elke dag op het zelfde veldje staan, maar de grootste is toch wel de zeer summiere communicatie vanuit de KNVvL over drones. Tot oktober afgelopen jaar werden drones bijvoorbeeld nergens genoemd op hun website. Nu de drone race sport een vlucht neemt lijkt onze sport een mooie manier om nieuwe leden te winnen. Waarom laat de KNVvL niet eerst zien dat op te komen voor onze sport, ook buiten hun club velden, ipv deze in onze ogen, erg hoge eisen en prijzen te stellen. Inschrijfgeld per wedstrijd had beter geweest bijvoorbeeld, nu zullen er veel piloten waarschijnlijk niet meedoen en dat is zonde!

Prijs?

Welke prijs je kunt winnen als pilot bijten de titel NK is ook nog niet helemaal duidelijk, krijgen piloten bijv een wildcard voor eventuele wereldkampioenschap door de FAI waarbij de KNVvL is aangesloten?

Drones bij de KNVvL?

De KNVvL maakt pas sinds oktober jongstleden melding van drones op haar website, terwijl deze toch al zon 7 jaar in de hobby bestaan. Ook heeft de KNVvL vorig jaar een inschrijfronde gedaan voor het NK in 2016, helaas is dat NK er nooit van gekomen, wat is er dit jaar anders waardoor het NK nu wel een succes wordt? Het is wel gebleken dat het organiseren van een FPV race niet makkelijk is, kijk naar het WK in Hawaii afgelopen jaar. Waar gaat de KNVvL de wedstrijden houden en welke techniek zullen zij gebruiken voor rondetijden bijvoorbeeld?

Drone racing in het nauw

Wij vragen ons af wanneer de hetze tegen drone gebruik een keer gaat stoppen, er zijn immers nog nooit ongelukken gebeurd en er zijn geen bewijzen voor de eventuele gevaren van onze drone race hobby (wij vliegen met drones van rond de 500gram). Sterker nog onze hobby laat de jeugd weer naar buiten gaan en verdiepen zich in technologie!

Reactie

Wij hopen ondanks deze misschien wat directe blog, dat de KNVvL en de overheid in een reactie aan de drone race community de vragen wil beantwoorden en wij hopen van harte dat zei het beste voor hebben met onze te gekke sport! Ikzelf ben al bijna 8 jaar lid van de KNVvL en heb hen altijd een warm hart toegedragen en hoop dit ook te kunnen blijven doen in de toekomst!

Reactie KNVvL

We hebben zoals gevraagd in bovenstaand bericht reactie gekregen van de KNVvL:

Als voorzitter van de afdeling Modelvliegsport van de KNVvL neem ik de uitnodiging graag aan om te reageren op de blog “Het NK-drone racen 2017?” op droneracers.nl.

Allereerst betreuren wij dat artikel geschreven is zonder van tevoren te verifiëren of de beweringen daarin wel juist zijn. Helaas zijn een aantal daarin genoemde feiten pertinent onjuist. De schrijver van dit artikel kijkt blijkbaar met afgunst naar het NK Drone racen 2017, kennelijk in eigen belang en zeker niet in het belang van iedereen die het drone racen een goed hart toedraagt.

Laten we de feiten eens op een rijtje zetten.

Ontheffing van IL&T.
Gedurende de voorbereiding van het NK Drone racen werden wij er door IL&T (dat is de luchtvaart autoriteit in Nederland) er op gewezen, dat de manier waarop wij dit wilden organiseren niet kon omdat FPV vliegen in Nederland bij wet verboden is (artikel 2b van de Regeling Modelvliegen).
Wij hadden daar een andere kijk op door gebruik te maken van een spotter of helper, maar die suggestie werd niet door IL&T geaccepteerd.
IL&T heeft aangegeven dat voor het houden van de NK Drone race competitie zoals wij dat wensen te organiseren een ontheffing aangevraagd kan worden met onderbouwing van een plan met extra aandacht voor de veiligheid van publiek, deelnemers en andere luchtruim gebruikers.
Hier zijn wij nog mee bezig en de aanvraag voor die ontheffing wordt binnenkort gedaan. Wij hebben goede hoop dat de ontheffing zal worden verleend.
Die ontheffing is dan alleen geldig op de datums van de oefen/ranking en finale dagen en de ontwijkdatums op vier beoogde locaties (KNVvL modelvliegvelden) in Nederland.

Het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen (BVM):

Hier heeft de schrijver een punt.
Onze zienswijze is achterhaald (zie hierboven) en wij zullen het BVM overeenkomstig de bepalingen in de Regeling Modelvliegen moeten aanpassen.

Hoogdrempelig:

Brevet:
De schrijver van het artikel stelt dat je een drone(multikopter) brevet moet hebben van de KNVvL.
Dit is op zich juist, je kunt ook deelnemen zonder een brevet maar dan onder toezicht van een brevethouder.
De eisen voor zo’n brevet kun je vinden op http://www.modelvliegsport.nl/index.php/ledeninformatie/36-brevetten
Wat daarvoor gepresteerd moet worden is zeker niet moeilijk voor een drone racer.
Op oefenwedstrijden heb je zelfs de gelegenheid om dit brevet gratis te verkrijgen als je met een voldoende resultaat je examen hebt gedaan.

Lidmaatschap van de KNVvL:

In alle vormen van wedstrijdsport binnen de KNVvL, maar ook van de KNVB, KNAU en andere sportbonden is het heel normaal om lid te zijn van zo’n overkoepelende vereniging.
Wij vragen dus aan ook aan deelnemers van het NK Drone racen dat zij lid worden.
Daarmee ben je extra verzekerd tegen aansprakelijkheid, je verkrijgt een FAI sportlicentie en er zijn nog wat extra voordelen waar je gebruik van kunt maken.

Die sportlicentie heb je ook nodig bij internationale wedstrijden in FAI verband, zoals worldcup, continentale- en/of wereldkampioenschappen.
En… ja de KNVvL roept nu dat outdoor drone racen verboden is en dat is niet leuk, maar wel de wettelijke status nu.

Waarom waarschuwen wij hiervoor?
Het kan verzekeringstechnisch hele vervelende consequenties hebben als er wat gebeurt.
Je verzekering kan je uitsluiten als er gehandeld is/wordt in strijd met de wettelijke voorschriften.
Indoor drone racen is geen enkel probleem omdat de wetgeving m.b.t. de luchtvaart binnen afgesloten ruimten niet van toepassing is.
Dit weet de schrijver ook wel, maar het is stoer om dat bij een ander op het bordje te leggen.
Tevens wordt beweerd dat je zowel een individueel lid moet worden van de KNVvL (€ 79,50) en daarnaast ook nog eens clublid. Dat is niet juist. We bieden juist aan dat leden via Modelvliegclub Delta lid kunnen worden van het voordeligere Clublidmaatschap, op die manier bedraagt de KNVvL contributie dus € 48,00

Wat voor prijs kun je winnen op het NK Drone racen 2017.

Naast dagprijzen voor de nummers 1 t/m 3 per ranking wedstrijd hebben verwerft de nummer 1 van het eindklassement officieel de titel van Nederlands kampioen F3U en daarnaast hebben de nummer 1 t/m 3 (Senior) en de nummer 1 Junior (tot 18 jaar) van het eindklassement recht op deelname aan continentale en/of wereldkampioenschappen in FAI verband.

Aan Worldcup wedstrijden in FAI verband kan eenieder met een geldige sportlicentie meedoen.

Over het WK in Hawaii kan ik alleen maar zeggen dat dit niet in FAI verband was georganiseerd en dus ook geen officieel WK was.

De NK Dronerace 2017 competitie.

Deze competitie wordt gehouden conform het F3U reglement van de F.A.I ( dat is net zo’n organisatie als de FIFA voor voetbal, maar dan voor luchtsporten), aangevuld met extra veiligheidseisen om de ontheffing te kunnen verkrijgen.
In dit reglement staat alles beschreven, inclusief de puntentelling, waarbij wij gekozen hebben voor de 2e methode.

Dat reglement F3U kun je hier vinden:

www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3FPV_2016

De vraag waar de KNVvL de wedstrijden zal houden zal binnenkort worden beantwoord; de voorbereidingen zijn in volle gang.
Er zal speciaal voor dit doel geschikte techniek worden toegepast voor de tijdwaarnemening.

Tot slot een reactie over “Drone racen in het nauw”

Het is jammer dat de schrijver van de deze blog de KNVvL verwijt dat wij kennelijk een hetze voeren tegen het drone racen.
Niets is minder De KNVvL draagt alle luchtsporten een warm hart toe, dus ook de drone race community

Hij zou individuen die het een sport vinden om zo hoog en zover mogelijk FPV vliegen leuk vinden moeten verwijten zij dat de modelvliegsport en dus ook het FPV drone racen in diskrediet hebben gebracht of nog brengen.

Wij beogen na afloop van het NK Drone racen 2017 aan te tonen bij de overheid dat outdoor fpv drone racen veilig beoefend kan worden onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden en… daarmee de weg vrij te maken voor deze activiteit, niet alleen voor KNVvL leden maar voor iedere drone race beoefenaar.

De voorzitter Modelvliegsport KNVvL

Dank

Wij willen de KNVvL bedanken voor de reactie en zoals gezegd blijven wij hen steunen zolang zei ons (de drone race sport) ook steunen.

Door deze directe blog te schrijven hopen wij dat duidelijk wordt hoe belangrijk het is de community te supporten en van goede communicatie te voorzien. En dat we dus alles op alles moeten zetten deze belachelijke regels (welke bedacht zijn voor er überhaupt FPV bestond) zo snel mogelijk versoepeld kunnen krijgen ipv er aan toe te geven en daarmee de overheid indirect gelijk te geven.

Wij hebben idd belangen en dat is dat wij onze hobby willen behoeden tegen een verbod en de droneracers in Nederland waar mogelijk te ondersteunen!

Conclusie

Wij laten het aan jullie, de community, over een conclusie te trekken … liefst in een reactie op dit bericht!

10 REACTIES

 1. Goed stuk en mooie interpretatie! FPV Racen is geboren in de underground. Met dit soort woorden zal het daar blijven.

  Als KNVvL deze wereld wil omarmen dan moeten ze in het hart van de community beginnen, en vanuit daar draagvlak opbouwen door er echt iets aan toe te voegen.

 2. Wij zijn bezig een drone vereniging in het noorden op te zetten en hebben van de ILTL al bevestiging dat we wel degelijk fpv kunnen vliegen zolang de spotter ook een zender heeft die met trainer kabel is verbonden met de fpver. Ook mag je op eigen terrein gewoon fpv en dus knvvl is nu opeens iedereen bang aan het maken zodat ze lid worden.

 3. Het zal ‘ns niet, de IL&T die moeilijk doet en de KNVvL die hier een slaatje uit probeert te slaan, wat een kleinburgelijke regeldrift weer, jammer.

 4. Laten we een Nederlands kampioenschap houden voor een sport die verboden is te beoefenen behalve tijdens de wedstrijd…. typisch Nederland dit en er dan ook nog geld uit willen halen. Zo jammer dat fpv gewoon niet geaccepteerd word als een normale manier van modelvliegen.

 5. In de sporthal gelden de luchtvaartwetten (artikel 2b) dus niet en mag naar hartelust fpv-drones gevlogen
  tot je erbij neervalt. Wel natuurlijk met niet al te grote vehicles zeg TinyWhoops en kleine quads van 140 mm. De hoogte is niet meer dan 12 meter (hoge sporthal) en normaal 7,5 meter bij iets kleinere hallen.
  Is het dan niet mogelijk op eigen veld een virtuele box te creeren van 50 x 50 x 15 meter, waarbinnen je blijft en op die wijze met je fpv-drone kan racen ? De maximale hoogte van modelvliegtuigen is toch ook een
  suggestieve hoogte (noem het virtueel). Ik wil weten wat een eventuele minimale hoogte is waarin binnen geen luchtvaart wordt gedefinieerd en dat je dus daarin vrij mag bewegen ongeacht een fpv-bril op je neus!
  Hoe kan Action zijn spullen dan nog verkopen ????

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here